فروشگاه

نرم افزار آموزشگاهی هلو

تومان 0

نرم افزار حسابداری هلو نسخه آموزشگاهی یک نرم افزار با امکانات نسخه جامع کد 42 ورژن 8 می باشد ، اما بدلیل اینکه برای نیازهای آموزشی طراحی شده است دارای محدودیت هایی در ثبت اطلاعات ، گزارشات و تعداد کالاها و طرف حساب ها می باشد.

با استفاده از نرم افزار هلو آموزشگاهی می توانید نحوه کارکرد نسخه های فروشگاهی ، شرکتی و تولیدی را که در دوره های آموزشی نرم افزار هلو فرا می گیرید به کار ببندید و تعدادی محدودی سند ثبت نمایید.

استفاده از نرم افزار هلو آموزشگاهی به افرادی که در حال گذراندن دوره آموزشی نرم افزار هلو هستند ، دانشجویان و هنرجویان و افراد جویای کار در رشته حسابداری توصیه می گردد.

امکانات نرم افزار نسخه جامع

 • عملیات انبار، خرید و فروش
 • گردش چک و بانک
 • عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک
 • درج فاکتور رسمی و غیر رسمی
 • سفارش لیستی
 • امکان گزارش گیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه هر فاکتور، هر کالا و هر طرف حساب
 • عملیات چند انباره
 • ثبت چک های امانی
 • عملکرد و کنترل واسطه ها
 • سطح دسترسی برای کاربران
 • امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چک ها
 • تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس
 • ثبت یک هزینه در فاکتور خرید
 • مغایرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها
 • امکان استفاده از بارکدخوان
 • تسویه فاکتور به فاکتور
 • گزارش عملکرد دوره ای انبار
 • تولید فرموله
 • تخمین تولید و فروش
 • امکان نمایش سود هر کالا،هر فاکتور و هر طرف حساب
 • تیپ قیمت
 • دسته بندی مشتریان
 • خروجی با پسوندهای مختلف (Text,Excel,HTML)
 • پرداخت به… و دریافت از…
 • گزارش های نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش
 • انواع گزارشات پیشرفته
 • امکان مغایرت گیری از کلیه سرفصل ها
 • امکان گزارش گیری از کسری مواد به هنگام تولید
 • و …

ناموجود

نرم افزار حسابداری هلو نسخه آموزشگاهی یک نرم افزار با امکانات نسخه کامل کد 42 ورژن هلو 8 می باشد ، اما بدلیل اینکه برای نیازهای آموزشی طراحی شده است دارای محدودیت هایی در ثبت اطلاعات ، گزارشات و تعداد کالاها و طرف حساب ها می باشد.

با استفاده از نرم افزار هلو آموزشگاهی می توانید نحوه کارکرد نسخه های فروشگاهی ، شرکتی و تولیدی را که در دوره های آموزشی نرم افزار هلو فرا می گیرید به کار ببندید و تعدادی محدودی سند ثبت نمایید.

استفاده از نرم افزار هلو آموزشگاهی به افرادی که در حال گذراندن دوره آموزشی نرم افزار هلو هستند ، دانشجویان و هنرجویان و افراد جویای کار در رشته حسابداری توصیه می گردد.

امکانات نرم افزار نسخه جامع

 • عملیات انبار، خرید و فروش
 • گردش چک و بانک
 • عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک
 • درج فاکتور رسمی و غیر رسمی
 • سفارش لیستی
 • امکان گزارش گیری از سود براساس بازه های زمانی دلخواه هر فاکتور، هر کالا و هر طرف حساب
 • عملیات چند انباره
 • ثبت چک های امانی
 • عملکرد و کنترل واسطه ها
 • سطح دسترسی برای کاربران
 • امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چک ها
 • تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس
 • ثبت یک هزینه در فاکتور خرید
 • مغایرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها
 • امکان استفاده از بارکدخوان
 • تسویه فاکتور به فاکتور
 • گزارش عملکرد دوره ای انبار
 • تولید فرموله
 • تخمین تولید و فروش
 • امکان نمایش سود هر کالا،هر فاکتور و هر طرف حساب
 • تیپ قیمت
 • دسته بندی مشتریان
 • خروجی با پسوندهای مختلف (Text,Excel,HTML)
 • پرداخت به… و دریافت از…
 • گزارش های نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش
 • انواع گزارشات پیشرفته
 • امکان مغایرت گیری از کلیه سرفصل ها
 • امکان گزارش گیری از کسری مواد به هنگام تولید
 • و …
تماس با ما