کلاسهای جدید

مهارتهای هفتگانه ICDL1,2

شروع کلاس : 30فروردین

feature one

طراحی صفحات وب HTML

شروع کلاس از : 2 اردیبهشت

feature two

برنامه نویسی به زبان #C

شروع کلاس از : 5 اردیبهشت

feature three

از آخرین خبر های آموزشگاه در کانال ما آگاه شوید