کلاسهای جدید

مهارتهای هفتگانه ICDL1,2

شروع کلاس: 5 بهمن

feature one

طراحی صفحات وب HTML

شروع کلاس از : 5 بهمن

feature two

برنامه نویسی به زبان #C

شروع کلاس از :5 بهمن

feature three

از آخرین خبر های آموزشگاه در کانال ما آگاه شوید