کلاسهای جدید

مهارتهای هفتگانه ICDL1,2

شروع کلاس : 29 دی ماه

feature one

طراحی صفحات وب HTML

شروع کلاس از : 1 آذرماه

feature two

برنامه نویسی به زبان #C

شروع کلاس از : 2 آذرماه

feature three

از آخرین خبر های آموزشگاه در کانال ما آگاه شوید