کلاسهای جدید

مهارتهای هفتگانه ICDL1,2

شروع کلاس : 26 تیرماه

feature one

طراحی صفحات وب HTML

شروع کلاس از : 27 تیرماه

feature two

برنامه نویسی به زبان #C

شروع کلاس از : 28 تیرماه

feature three

از آخرین خبر های آموزشگاه در کانال ما آگاه شوید