دیپلم راهنمای گردشگری

خانه / دیپلم / دیپلم راهنمای گردشگری

عنوان مهارتتعداد واحد
راهنمای عمومی گردشگری10
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)12
راهنمای موزه9
راهنمای عمومی محلی4
راهنمای گردشگری سلامت3
راهنمای گردشگری فرهنگی7

تماس با ما