دیپلم کامپیوتر(تصویر سازی دیجیتالی)

خانه / دیپلم / دیپلم کامپیوتر(تصویر سازی دیجیتالی)

عنوان مهارتتعداد واحد
کاربر رایانه9
کاربر نرم افزار اداری7
شهروند الکترونیک2
کاربر گرافیک رایانه ای با illustrator9
کار بر گرافیک رایانه ای با Photoshop13
کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw6
کاربر گرافیک رایانه ای با Indesign8

تماس با ما