دیپلم حسابداری مالی

خانه / حسابداری / دیپلم حسابداری مالی

عنوان مهارتتعداد واحد
کاربر رایانه9
حسابداری عمومی مقدماتی4
مسئول سفارشات3
رایانه کار حسابداری مالی3
حسابداری عمومی تکمیلی5
حسابداری حقوق و دستمزد3
سرپرست ترخیص محصول3
حسابداری صنعتی 25
کاربر امور بانکی9

تماس با ما