حسابداری عمومی مقدماتی

خانه / بازار کار / حسابداری عمومی مقدماتی

فراگیران عزیز در طول دوره آموزش حسابداری مقدماتی، با تمام مفاهیم و اصول مهم و پایه حسابداری، بطور کامل آشنا خواهند شد.

همچنین هنرجویان، بعد از از گذراندن کلاس های حسابداری مقدماتی، مدرک بین المللی فنی حرفه ای حسابداری و مدرک داخلی مجتمع فنی آموزشی گام فردا را دریافت خواهد کرد.

مجتمع فنی آموزشی گام فردا دو نوع کلاس آموزشی بصورت  عمومی و خصوصی  برگذار می کند، در هر دو کلاس سرفصل های دوره آموزش حسابداری یکی بوده و از نظر محتوایی تفاوتی وجود ندارد، اما مسلما در کلاس خصوصی آموزش حسابداری مقدماتی، زمان بیشتری برای رفع مشکل وجود خواهد داشت و کلاس خیلی سریعتر و بهتر جلو خواهد رفت.

قابل ذکر است تعداد افراد در کلاس های خصوصی ۱ تا ۲ نفر می باشد و در کلاس های عمومی حسابداری مقدماتی حداقل ۳ نفر می باشد.

با توجه به مدت زمان بالا برای آموزش کامل حسابداری مقدماتی ، شما با تمامی اصول و مفاهیم پایه و مهم حسابداری آشنا خواهید شد. 

دانشجویان پس از اتمام دوره آموزش حسابداری مقدماتی، بلااستثنا قادر خواهند بود مشغول به کار شوند.

تماس با ما