مهدی امینی

خانه / مهدی امینی

مهندس مهدی امینی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

سوابق تدریس: سابقه تدریس بیش از 12 سال در آموزشگاه های فنی و حرفه ای کشور و استاد دانشگاه و مربی در هنرستان کار و دانش و فنی و حرفه ای

تماس با ما