ارائه مدرک بین المللی فنی و حرفه ای کشور

خانه / ارائه مدرک بین المللی فنی و حرفه ای کشور

پس از گذراندن دوره آموزشی در مجتمع فنی آموزشی گام فردا کارآموزان می توانند با شرکت در آزمون فنی و حرفه ای کشور مدرک بین المللی اخذ نمایند که این مدرک تحت لیسانس ILO می باشد و قابل ترجمه در کلیه کشور ها است.

تماس با ما