دعوت به همکاری

خانه / دعوت به همکاری

مجتمع فنی گام فردا در نظر دارد جهت تکمیل کادر اداری و آموزشی خود همکار خانم استخدام نماید لطفا جهت درخواست همکاری در موقعیت های شغلی اداری و مدرس فرم رزومه خود را تکمیل نمایید.

با تشکر مدیریت گام فردا

فرم درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری در موقعیتهای شغلی مجتمع گام فردا

مرحله 1 از 3

ثبت مشخصات فردی

معرفی:
آدرس ایمیل:
آدرس محل سکونت:
شماره همراه جهت هماهنگی برای موقعیت شغلی اجباری می باشد.

تماس با ما