بهمن سجودی

خانه / بهمن سجودی
مهندس بهمن سجودی مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی روابط عمومی بین الملل سوابق تدریس: سابقه تدریس بیش از 5 سال در آموزشگاه های فنی و حرفه ای کشور
تماس با ما