ا-کلیه قیمت ها بر اساس لیست سازمان فنی حرفه ای کشور می باشد .

2-در کلاس های حضوری : حضور کارآموز در کلاس الزامی می باشد و کارآموز نباید بیش از سه جلسه غیبت داشته باشد .

3-در پایان هر  مهارت آزمون کتبی و عملی به عمل می آید ودر صورت موفقیت در آزمون گواهینامه (مدرک ) صادر می گردد.

4-در صورت تایید ثبت نام و هماهنگ شدن کلاس با کارآموز هیچ گونه مبلغی  در صورت  کنسل کردن کلاس  عودت داده نمی شود.

5- در صورت تأیید ثبت نام و کنسل کردن کلاس توسط کارآموز 20% از کل شهریه از کارآموز دریافت و مابقی عودت داده می شود.

با تشکر

مدیریت آموزشگاه