مهارت های هفتگانه ICDL
 
ساعت کلاس: 9 الی 10:30
ساعت کلاس :16.30الی 18
ظرفیت کلاس: 2 نفر
طراحی صفحات وب HTML
 
ساعت کلاس: 13 الی 14:30
ظرفیت کلاس: 1 نفر
 
طراحی صفحات وب PHP
 
ساعت کلاس: 17 الی 18:30
ظرفیت کلاس: 3نفر
 
جاوا اسکریپت
 
ساعت کلاس: 9 الی 10:30
ظرفیت کلاس: 2 نفر
 
فتوشاپ مقدماتی- پیشرفته
 
ساعت کلاس :16.30 الی 18
ظرفیت کلاس :3نفر
تایپ ده انگشتی
 
ساعت کلاس :16الی 17.30
ظرفیت کلاس :2نفر
کورل
 
ساعت کلاس :15 الی 16.30
ظرفیت کلاس :1نفر
برنامه نویسی سی شارپ
 
ساعت کلاس :19 الی 20.30
ظرفیت کلاس :1نفر
نرم افزار هلو
 
ساعت شروع کلاس :18 الی 19.30
ظرفیت کلاس :3 نفر
حسابداری مقدماتی
 
ساعت شروع کلاس: 9تا12
ظرفیت کلاس : 2
حسابداری تکمیلی
 
ساعت شروع کلاس :9/30 الی 12
ظرفیت کلاس : ظرفیت کامل شده است