مهارت های هفتگانه ICDL
 
ساعت کلاس: 9 الی 10:30
ساعت کلاس :16.30الی 18
ظرفیت کلاس: 2 نفر
طراحی صفحات وب HTML
 
ساعت کلاس: 13 الی 14:30
ظرفیت کلاس: 1 نفر
 
طراحی صفحات وب PHP
 
ساعت کلاس: 17 الی 18:30
ظرفیت کلاس: 3نفر
 
جاوا اسکریپت
 
ساعت کلاس: 9 الی 10:30
ظرفیت کلاس: 2 نفر
 
فتوشاپ مقدماتی- پیشرفته
ساعت کلاس :16.30 الی 18
ظرفیت کلاس :3نفر
تایپ ده انگشتی
ساعت کلاس :16الی 17.30
ظرفیت کلاس : 6
کورل
ساعت کلاس :15 الی 16.30
ظرفیت کلاس :1نفر
برنامه نویسی سی شارپ
ساعت کلاس :19 الی 20.30
ظرفیت کلاس :1نفر
نرم افزار هلو
ساعت شروع کلاس :18 الی 19.30
ظرفیت کلاس : محدود
حسابداری مقدماتی
ساعت شروع کلاس: 9تا12
ظرفیت کلاس : 5
حسابداری تکمیلی
ساعت شروع کلاس :9/30 الی 12
ظرفیت کلاس : 3